ΒANIDES & DEBEAURAIN
ΓΑΛΛΙΑ
Bάνες από πολυαιθυλένιο, εξαρτήματα σύνδεσης PE/Metal γιά δίκτυα διανομής ΡΕ 4 bar φυσικού αερίου , ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης, σφαιρικοί κρουνοί και κρουνοί ασφαλείας γιά εσωτερικές εγκαταστάσεις και γιά σταθμούς M / R οικιακών / εμπορικών καταναλωτών.

 

Πρόγραμμα παραγωγής του Οίκου BANIDES & DEBEAURAIN
Σφαιρικές Βάνες από PE

για δίκτυα πολυαιθυλενίου φυσικού αερίου 4ατμ., χειροκίνητες με ή χωρίς περίβλημα και τηλεσκοπική προέκταση, με ή χωρίς σωλήνα εξαερισμού, ολικής διατομής, με άκρα για συγκόλληση, DΝ 40-250.

Κρουνοί ασφαλείας ορειχάλκινοι

άμεσης απομόνωσης με βάση γιά τοποθέτηση σε ερμάρια σταθμών χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου, είσοδος ΡΕ-έξοδος σφαιροκωνικός σύνδεσμος,

  • D Ν 3/4XPE20 – 3/4XPE32 – 1 1/4XPE32 – 1 1/4XPE40 – 1 1/2XPE40

 

Εξαρτήματα Σύνδεσης:

σφαιροκωνικοί σύνδεσμοι, μηχανικοί σύνδεσμοι ΡΕ με χαλκοσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, τάπες, καμπύλες, κλπ.

Εξαρτήματα σύνδεσης μετρητών και ρυθμιστών με χαλκοσωλήνα


Ερμάρια

α) Σταθμών M/R φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης,

β) Ρυθμιστών,

γ) Μετρητών,

δ) Απομονωτικών Κρουνών

Βαλβίδες υπερβολικής ροής ROAI

με ενσωματομένο μηχανισμό αυτόματης διακοπής τροφοδοσίας γιά τοποθέτηση μπροστά από οικιακές συσκευές αερίου

Bαλβίδα Αντεπιστροφής GAS STOP

γιά προστασία δικτύων ΡΕ από διαροή αερίου που μπορεί να προκύψει από θραύση σωλήνωσης σε περίπτωση εκσκαφής, δολιοφθοράς, σεισμού, κλπ.

Εξαρτήματα Σύνδεσης Χαλύβδινου Τουμποσωλήνα με Σωλήνα ΡΕ .

Δυνατότητα σύνδεσης χαλυβοσωλήνα D Ν 25-200 με σωλήνα από ΡΕ Φ 32-225.
Πρώτυπo κατασκευής NF T 54-069

 

BANIDES & DEBEAURAIN : www.banides-debeaurain.fr