ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - Α.S.I.P. - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧ / ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ